Hvorfor navnet dodofy?

I dag er Dodoen et ikonisk symbol på udryddelse og en advarsel om farerne ved menneskelig aktivitet på skrøbelige økosystemer. Selv om fuglen ikke længere er blandt os, gøres der en indsats for at bevare den unikke biodiversitet på Mauritius og andre øer i regionen for at forhindre, at andre arter lider samme skæbne som Dodoen.

Dodoen var en flyveløs fugl, der boede på øen Mauritius i Det Indiske Ocean. Den blev først opdaget af hollandske søfolk i slutningen af det 16. århundrede, og den uddøde mindre end et århundrede senere på grund af menneskelig aktivitet.

Dodoen var en stor, buttet fugl, der var omkring 1 meter høj og vejede op til 23 kg. Den havde et særpræget udseende med et stort næb, små vinger og en pjusket, fjerformet hale. Dens fjer var gråbrune, og dens ben var korte og tykke.

Dodoen havde ingen naturlige rovdyr på øen, hvilket gjorde den til et let bytte for mennesker og de dyr, som de indførte, såsom rotter, svin og aber. Fuglene blev jaget for deres kød, og deres æg blev også indsamlet af sømænd og nybyggere. Desuden bidrog menneskers ødelæggelse af Dodoens levested, idet de ryddede store skovområder til landbrug og andre formål, til dens udryddelse.

Vi ønsker at gøre verden bedre, ikke værre! Og det er derfor, vi kalder os Dodofy.