Vilkår & Betingelser

Hjemmesiden, dodofy.com drives og ejes af dodofy aps, der er registeret i Danmark med kontor i Danmark. Vores korrespondance adresse er: dodofy aps, Vestergade 29, 1456 København K, Danmark. CVR nr. DK29388997. Email: service@dodofy.com. Telefon: 49181103.

I det følgende benævnes dodofy aps som; “dodofy”, “sælger”, “vi”, “os” og “vores” og kunden benævnes som; “kunden”, “køber”, “dig”, “du” og “din”.

Medmindre andet er skriftligt er aftalt, er det disse betingelser og vilkår som gør sig gældende når du besøger dodofy.com og handler på dodofy.com. Læs derfor disse betingelser og vilkår omhyggeligt. Kan du ikke acceptere vores betingelser og vilkår skal du venligst forlade dodofy.com. Vi forbeholder os ret til, at foretage ændringer på dodofy.com og disse vilkår til enhver tid efter eget skøn. Når vi foretager ændringer vil det blive annonceret via email og på dodofy.com.

01. Køb og levering af produkter
Når du køber et produkt fra os, accepterer du at betale det aftalte beløb for produktet. Købsprisen, inklusive leveringsgebyrer, moms og eventuelle skatter, betales fuldt ud på det tidspunkt, din bestilling afgives. For levering til lande udenfor EU kan der af toldmyndighederne i det pågældende land blive opkrævet told. Vi forbeholder os retten til at annullere ordren og tilbagebetale betalinger, hvis de bestilte produkter ikke er tilgængelige. I dette tilfælde underrettes du straks om produktets utilgængelighed.

02. Produkterne
Produkterne som sælges på dodofy.com er primært specialfremstillede produkter som produceres efter kundens anmodning. Farver, størrelser og mål er vejledende og gengives på bedste vis. Er du i tvivl om produktet vil leve op til dine forventninger opfordres du til, at lave en mindre bestilling (testordre) før du afgiver en større ordre.

03. Leveringstid
Vi bestræber os på, at producere og leverer hurtigst muligt og indenfor 1-4 uger alt efter hvilket produkt der bestilles og hvilket land produktet skal sendes til. Alle leverings- og produktionstider på dodofy.com er vejledende. Dodofy kan ikke gøre ansvarlig for direkte eller indirekte følgeskader forårsaget af levering af produktet da alle leveringstider er vejledende. Dodofy kan ikke gøres ansvarlig for udefrakommende hændelser som dodofy ikke har indflydelse på.

04. Ordrebekræftelse & Faktura
Der sendes altid en ordrebekræftelse via email og til den email adresse som er anvendt i forbindelse med bestillingen. Ordrebekræftelsen indenholder bl.a. hvad du har købt og leveringsoplysninger hvor til produktet skal sendes. Du opfordres til at gennemgå din ordrebekræftelse for at sikre, at alt stemmer overens med dine forventninger. Har du ikke modtaget ordrebekræftelsen opfordres du til, at tjekke dit spamfilter og ellers kontakte dodofy som kan sende en kopi af din ordrebekræftelse. Dodofy kan ikke gøres ansvarlig for manglende modtagelse af ordrebekræftelsen. I ordrebekræftelsen er der vedhæftet en faktura i pdf format.

05. Ukorrekte leveringsoplysninger
Det er dit fulde ansvar, at oplyse den korrekte og fulde leveringsadresse inkl. fulde navn ved bestilling så produktet kan sendes og leveres problemfrit. Dodofy kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekte og ufuldstændig oplysninger.

Såfremt ordren ikke kan leveres pga. fejl i leveringsoplysningerne, herunder ukorrekt adresse, manglende husnummer, etage eller stavefejl kan dodofy ikke gøres ansvarlig. Alle dodofy’s processer er automatiseret hvilket gør, at dodofy ikke kan kontrollere adressens gyldighed.

Såfremt ordren er sendt med forkerte leveringsoplysninger og på den baggrund ikke kan leveres til dig, vil ordren betragtes som været gået tabt også selvom ordren på et senere tidspunkt kommer retur til dodofy. Du vil blive tilbudt, at lave en ny ordre og få op til 50% rabat excl. leveringsomkostninger. Såfremt dodofy modtager ordren retur indenfor rimelig tid, forbeholder dodofy’s sig retten til, at fremsende ordren på ny mod et gebyr på mellem DKK 100,00 – 300,00 alt efter leveringslandet.

I tilfælde af, at ordre- eller adresseoplysninger skal ændres, efter at ordren er afgivet, skal dodofy have besked indenfor 24 timer. Dodofy vil forsøge at justere ordren eller adressen, men hvis omkostningerne allerede er afholdt, skal kunden enten acceptere den oprindelige ordre på oprindelig pris eller betaler for yderligere gebyrer for at genindføre produkterne eller for yderligere forsendelsesomkostninger.

06. Betaling
Vi accepterer Dankort, MobilePay, Visa, MasterCard og American Express og øvrige online betalingsmetoder. Dodofy’s produkter er specialfremstillede hvorfor beløbet autoriseres og hæves når du afgiver din ordre jf. gældende lovgivning. Offentlige institutioner med et gyldigt EAN nummer kan vælge EAN-Faktura mod et gebyr som fremgår ved bestilling.

07. Retur & Reklamationsret
For ikke-specialfremstillede produkter gælder almindelig regler for privatpersoner hvor du har 14 dages returret fra den dag hvor du har modtaget produktet og 2 års reklamationsret. For erhvervsdrivende gives ingen returret. For specialfremstillede produkter uanset om du er privatperson eller erhvervsdrivende gives ingen returret jf. gældende regler for køb af specialfremstillede produkter. Dodofy kan ikke drages til ansvar for farveafvigelser, da det er umuligt på grund af individuelle skærmindstillinger. Alle anførte størrelser på dodofy.com skal betragtes som ca. størrelser. Der henvises iøvrigt til vores produktgaranti.

Såfremt du har ret til at returnere et produkt til dodofy, er det dit ansvar og dig som afholder returomkostningerne. Produktet returneres til dodofy aps, Vestergade 29, 1456 København K, Danmark eller anden adresse anført af dodofy.

08. Ordreannullering
Du har ret til at annullere ordren indenfor 24 timer efter ordreafgivelse. Det forudsætter dog, at din ordre ikke er under behandling i vores produktion eller afsendt.

09. Reklamation
Du skal underrette dodofy om ethvert problem inden for 7 dage efter levering og, hvis relevant, sende os et foto af produktet og informere om problemet. Dodofy vil i samarbejde med dig forsøge at imødekomme dine forventninger. Såfremt din reklamation accepteres af dodofy tilbydes du ombytning eller fuld refusion alt efter dodofy’s vurdering.

10. Tilfredshedsgaranti
Vi stiller store krav til, at vores produkter og produktion. Dog kan fejl opstå. Hvis du oplever fejl på vores produkter og de dermed ikke lever op til dine forventninger skal du kontakte kundeservice og vi vil ombytte eventuelle defekte labels uden beregning for dig.

11. Produktgaranti
Vores bomuldsprodukter er produceret til, at holde i årevis hvorfor der gives livstidsgaranti. Garantien bortfalder ved forkert anvendelse af produktet. Oplever du problemer med produktet tilbyder vi at ombyttet produktet eller refusion alt efter dodofy’s vurdering.

12. Personlige oplysninger
Indsendelse af personlige oplysninger til dodofy er underlagt vores privatlivspolitik.

13. Fejl, unøjagtigheder og udeladelser
Lejlighedsvis kan der være oplysninger på dodofy.com, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, der kan vedrøre produktbeskrivelser, priser, kampagner, tilbud, forsendelsesomkostninger, forsendelsestider og tilgængelighed.

Vi forbeholder os retten til at rette op på eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og ændre eller opdatere oplysninger eller annullere ordrer, hvis nogen oplysninger er unøjagtige til enhver tid uden forudgående varsel, herunder også efter at du har afgivet din ordre.

Vi forpligter os ikke til at opdatere, ændre eller præcisere oplysninger, herunder uden begrænsning, prisoplysninger, medmindre det kræves i loven.

Ingen specificeret opdaterings- eller opdateringsdato, der er anvendt, bør antages at angive, at al information er blevet ændret eller opdateret.

14. Lovvalg & Værneting
Disse betingelser og vilkår og eventuelle særskilte aftaler, hvorved vi leverer en service eller et produkt, skal være underlagt og fortolket i overensstemmelse med dansk lovgivning. Enhver tvist mellem dodofy og kunden skal afgøres efter dansk ret. Tvisten skal efter dodofy’s valg afgøres med Byretten i dodofy’s hjemby som rette værneting eller ved voldgift ved en af Det Danske Voldgiftsinstitut nedsat voldgift i overensstemmelse med “Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”. Voldgiftsretten skal have sæde i dodofy’s hjemby. Uanset ovenstående kan dodofy dog altid vælge at sagsøge kunden ved dennes hjemting.

15. Online tvistbilæggelse for forbrugerne
Forbrugeren bosiddende i Europa (EU) skal være opmærksom på, at Europa-Kommissionen har oprettet en online platform for alternative tvistbilæggelser, der giver mulighed for en udenretslig metode til at løse enhver tvist relateret til og stammer fra online salgs- og serviceaftaler. Som følge heraf kan du, hvis du er europæisk (EU) forbruger, bruge en sådan platform til at løse enhver tvist som følge af aftale indgået med dodofy. Platformen er tilgængelig på følgende link (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

16. Force majeure
Dodofy er ikke ansvarlig overfor kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner eller risiko herfor, naturkatastrofer, epidemi, pandemi, strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner eller andre omstændigheder, som dodofy ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er dodofy berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

v/1.0